Zkoušky Cambridge English (FCE, CAE) jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli v celém anglicky mluvícím světě. 
Každý, kdo úspěšně složí zkoušku Cambridge English, obdrží mezinárodně uznávaný certifikát jako doklad o dosažené úrovni.

 

KET
Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Zkouška testuje všechny čtyři anglické jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení – dokládá, že ovládáte základy angličtiny a jste schopni se dorozumět v základních každodenních situacích.

FCE
Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge English.
Zkouška FCE dokazuje, že jste schopni anglicky hovořit a psát na takové úrovni, abyste mohli nezávisle žít i studovat v anglicky mluvících zemích. Taktéž zvyšuje Vaši konkurenceschopnost nejen na trhu práce, ale i v akademickém životě. Je uznávaná v obchodní sféře a průmyslu, v administrativě nebo ve službách. Výstupní úroveň – B2, vyšší střední pokročilý.

CAE
Absolventi zkoušky CAE již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací – při práci i při studiu. Zkoušky Cambridge English jsou uznávány prakticky na všech univerzitách anglicky hovořících zemí i v ostatních státech světa. Jako doklad o dosažené jazykové úrovni je uznává většina univerzit, zaměstnavatelů a institucí po celém světě, včetně ČR.

 

Lektor s Vámi v každé hodině projde část konverzační, písemnou a poslechovou. Upozorní Vás při tom na nejčastější chytáky v testech.
Při výuce lektoři využívají vlastní materiály a učebnice, které jsme schopni vám zajistit se slevou.

Víme, jak je při intenzivní přípravě důležité příjemné prostředí.
Proto máte během lekcí k dispozici čaj a kávu zdarma a počet osob v kurzu je maximálně šest.

Seznam aktuálních kurzů naleznete v kurzy pro veřejnost.