Nabízíme komplexní zpracování podvojného účetnictví pro fyzické osoby, malé a střední firmy včetně veškeré mzdové agendy.

Taktéž vedeme daňovou evidenci fyzických osob.

Součástí účetních služeb je také sestavení daňových přiznání, přehledů o pojistném na sociální a zdravotní pojištění či pravidelné sestavování účetních výkazů dle potřeb klienta.

Výčet poskytovaných služeb:

  • vedení účetnictví
  • vedení daňové evidence pro fyzické osoby
  • zpracování mezd
  • zpracování daňových přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob, dani silniční, nemovitostí