KURZY NA MÍRU

Poskytujeme vzdělávání a odborné poradenství v těchto oblastech:
– soft skills
– management
– osobnostní rozvoj
– marketing

Nabízíme a realizujeme vzdělávací programy pro celé společnosti, týmy i jednotlivce. Můžete
si vybrat kurz zaměřený na rozvoj firemního potenciálu i jednotlivých osobností.

Proč my?
Při přípravě programu vycházíme z naší mnohaleté zkušenosti, že nejen co člověk, ale i co
firma, to originál. A proto si plně zasloužíte náš individuální přístup!
Koordinátor předem zjistí vaše potřeby a cíle, kterých byste rádi dosáhli, a ve spolupráci
s lektorem zajistí takovou náplň kurzu, která bude přínosná pro vaše zaměstnance i vaši
firmu jako celek.

OSOBNOSTNÍ ROZVOJ

V dnešní době ještě více než kdy jindy se ukazuje, jak je důležité reagovat na změny. Reagovat musí
nejen vaše firma, ale především vaši lidé. Proto nabízíme kurzy, které Vám pomohou vše zvládnout a
přitom udržet rovnováhu mezi prací a soukromým životem, které se stále více prolínají.

Nabízíme jedinečné školení, které poradí, jak pracovat z domu, komunikovat s kolegy a klienty online,
jak vést telekonference, prezentovat přes internet, jak zabránit prokrastinaci a udržet si dobrou
náladu i přes záplavu negativních zpráv.

Na kurzech osobnostního rozvoje vás lektor seznámí a prohloubí Vaše povědomí mj. o:
– metodách psychodiagnostiky
– komunikačních dovednostech
– aseritivním řešení problémů
– stress managementu a time managementu
– prezentačních dovednostech. 

Hned teď si u nás kurz rezervujte!