S jazykovou agenturou Transperfect jsme začali spolupracovat v roce 2005 v rámci vzdělávacího projektu EU. Cílem byla příprava skupiny vybraných zaměstnanců ke složení certifikačních zkoušek z anglického jazyka. Naši zaměstnanci byli s výukou velmi spokojeni, kladně hodnotili zejména odbornost a připravenost lektorky Josefíny Zubákové, její příjemné vystupování, vstřícnost a trpělivost. Celkově zaměstnanci hodnotili výuku jako velmi přínosnou z hlediska dosažení potřebných znalostí vedoucích k úspěšnému absolvování certifikačních zkoušek. Na základě velmi dobrých zkušeností pokračujeme ve spolupráci se společností Transperfect i nyní, po ukončení projektu, a věříme, že tato spolupráce výrazně přispěje ke zvýšení profesní úrovně našich zaměstnanců.

www.tescosw.cz
IT řešení pro instituce a podniky

 


Celkově jsme spokojeni s dlouhodobým přístupem lektorů, který se odráží v kontinuálně se zlepšující jazykové úrovni našich zaměstnanců. To potvrzují i průběžné jazykové testy. Výuka angličtiny, kterou nám agentura Transperfect zajišťuje, je zaměřená na specifické potřeby našich zaměstnanců. Příjemným prvkem navíc jsou individuální a skupinové konzultace pro studenty.

www.seniorplc.com
Výrobce airbagů a bezpečnostního příslušenství do aut

 


Intenzivní jazykové kurzy angličtiny: „Na společnosti Transperfect lze jednoznačně vyzdvihnout profesionální úroveň celého pracovního týmu: od organizačního zajištění výuky, přes vysokou flexibilitu a vstřícnost, po skvělý přístup ke studentům. Kurzy jsou vedeny interaktivně, s cíleným zaměřením na rozvoj slovní zásoby a rychlou orientaci v odborném jazyce.“

www.mora.cz
Výroba a prodej plynových elektrických sporák