Tímto objednávám jazykový kurz u Vzdělávacího centra transperfect, za podmínek uvedených v této objednávce.


Políčko značené (*) je povinné.

Přihláška je závazná, na jejím základě Vám bude v kurzu rezervováno místo. Přihlášením do kurzu se zavazujete k uhrazení kurzovného dle platného ceníku. Cena je splatná převodem na účet a to jednorázově před zahájením kurzu.

Překážky ze strany studenta vzniklé v průběhu konání kurzu (změna pracovní doby, služební cesta apod.) nejsou důvodem k vrácení školného nebo přerušení kurzu.

V případě, že kurz, o který máte zájem, nebude naplněn dostatečným počtem posluchačů, vyhrazuje si Vzdělávací centrum transperfect právo upravit cenu kurzu nebo zkrátit jeho rozsah. O této změně je Vzdělávací centrum transperfect povinno zájemce o kurz informovat.

Výuka je zaměřena na přípravu pro vykonání standardizovaných jazykových zkoušek uznaných MŠMT – tato výuka je od DPH osvobozena dle §57 zákona o DPH.