Zapomněli jste heslo?


Díky systému MyCat je pro Vás spolupráce s naším vzdělávacím centrem velmi pohodlná.


Personalisté najdou v systému přehlednou docházku studentů, jejich studijní výsledky, učební plány a snadno se dostanou také k přehledu kurzů a počtu odučených hodin, které jsou jim v daném měsíci fakturovány.


Studenti najdou v systému veškeré informace o probíhajícím kurzu, mají přístup k učebním materiálům a vždy jsou automaticky informováni o všech změnách ve výuce. Vidí také, kolik jim zbývá předplacených lekcí.