VYUŽIJTE MOŽNOST VZDĚLÁVÁNÍ TÉMĚŘ ZDARMA

Čerpejte dotace prostřednictvím úřadu práce z OP Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR
POVEZ II   Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II

Doba realizace: 12. 2015 – 30. 11. 2020
Příjem žádostí zahájen: znovu březen 2017

 

PROČ PROJEKT POVEZ II?

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (dále jen POVEZ II) se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále možný problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

 

KDO MŮŽE DOTACI ČERPAT?

–        zaměstnavatel ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců.
–        OSVČ – fyzické osoby bez zaměstnanců
–        nestátní neziskové organizace.

 

NA CO MŮŽETE ČERPAT PODPORU

  • Na vzdělávání svých zaměstnanců.
  • Na refundaci jejich mezd po dobu školení.